Det är i Ekots Lördagsintervju som Borg hoppades att ekonomiutskottets uttalande ska påverka EU:s finansministrar att ändra i förslaget till europapakten.
Europapakten är en del av EU:s inriktning på att skärpa unionens övervakning av medlemsländernas ekonomiska politik. De som överträder EU-regler kommer att drabbas av höga böter.

Redan innan pakten har kommit till stånd har EU:s politik lett till hårda åtstramningar i flera av medlemsländerna. En metod är att sänka offentliganställdas löner för att sätta lönepress på alla löntagare.
Europafacket har protesterat eftersom man anser att löntagarna får betala för en finanskris man inte ställt till.
LO har publicerat en rapport som drar slutsatsen att fackföreningsrörelsen bör agera mot EU-kommissionens förslag till ”Economic Governance”.
– Insatser krävs för att stoppa eventuella skadeverkningar på lönebildningen och möjligheten att bedriva konjunkturpolitik, skriver man där.