De tuffare kraven innebär att bärföretag måste garantera att utlovade anställningsvillkor följs. Företagen måste ha en bankgaranti eller på annat sätt kunna visa hur bärplockarna ska kunna få sin lön även om det är dålig tillgång på bär ute i skogen. Alla eventuella löneavdrag eller kostnader för bärplockaren måste redovisas.
Om företagen vill förnya ansökan om att få anlita utländska bärplockare måste de kunna dokumentera tidigare utbetalda löner.
Utländska bemanningsföretag som anställer bärplockare måste ha en filial i Sverige som kan stå till svars inför myndigheter och fack.

Kommunal har sedan två år organisations– och avtalsrätten för bärplockare i skog och mark. Förbundet har kämpat för att få slut på det slavliknande utnyttjandet av utländska bärplockare som ofta har lurats att skuldsätta sig för att åka till Sverige med falska löften om att tjäna stora pengar.
Kommunals ordförande Annelie Nordström säger i ett uttalande att det är med stor glädje som förbundet har tagit emot beskedet om Migrationsverkets nya riktlinjer.
– Bärplockarnas orimliga arbetssituation har berört och upprört många. Tyvärr har vi i Kommunal mestadels varit ensamma i kampen för bättre villkor. Regeringen har varit otäckt tyst. Beskedet idag är ett steg i rätt riktning. Men än mer åtgärder måste vidtas, fortsätter hon.

Förbundet vill att regeringen tar ett aktivt ansvar för bärfrågan, att det genomförs en statlig utredning om bärplockarnas situation där fack och arbetsgivare får delta, att skattesystemet för bärbranschen ses över och att all bärplockning som sker för industriellt bruk beskattas.