– Fusk ska inte förekomma, säger barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) till Sveriges Radio.
Hon hänvisar bland annat till en granskning som Ekonomistyrningsverket har gjort. Myndigheten bedömer att cirka 12 procent av den totala kostnaden för assistansersättning rör sig om fusk och överutnyttjande.

Kommunalarbetaren har tidigare rapporterat om det omfattande fusket med assistansersättning i Halland, där en stor polisutredning pågår.
Där uppdagades bland annat att assistansföretag uppgett att de utfört mer personlig assistans än de verkligen har gjort. På så vis har en del av en ersatt assistanstimme kunnat hamna direkt i företagens fickor.

Den statliga assistansersättningen är det stöd som funktionshindrade har rätt till, om behovet överstiger 20 timmar per vecka. Stödet betalas ut av Försäkringskassan.
Regeringens utredning ska vara klar i februari nästa år.