Facket anser att finanssektorn idag inte beskattas tillräckligt hårt.
Förespråkarna till FTT hävdar också att skatten skulle dämpa finansiell spekulation, som utpekats som en orsak till krisen.
­– Finanssektorn är mer ansvarig för krisen än de arbetare som för närvarande bär bördan, säger John Monks, Europafackets generalsekreterare.
– Med en 0,05 procents skatt förväntas FTT dra in 200 miljarder Euro per år som kan användas för EU-program för att sätta fart på sysselsättning och tillväxt, säger Monks.

Utskottet som
förberett frågan var oenig men i parlamentet fick rapporten med ställningstagandet för FTT stöd av 529 ledamöter. Bara 127 röstade emot och 19 avstod från att rösta Till sommaren förväntas EU-kommissionen komma med sitt ställningstagande till FTT.