För ett och ett halvt år sedan gick remisstiden ut för utredningen ”Integritetsskydd i arbetslivet”. Sedan dess har inget hänt när det gäller reglerna kring de anställdas skydd och rättigheter. Regeringens besked är att utredningen ”innehåller en rad komplicerade frågeställningar, vilket nu ska analyseras utifrån resmissinstansernas synpunkter”, detta enligt e-postsvar från Cherine Khalil, pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.

Så har det låtit hos departementet sedan september 2009. Det kan bero på att Svenskt Näringsliv har lyckats stoppa alla planer på ändrade regler. Svenskt Näringsliv är mycket kritisk till utredningens förslag om att det skulle bli svårare att drogtesta personalen och att kräva utdrag ur offentliga register för att kolla om arbetssökande är straffad eller ofta har varit sjuk.
Utredningen föreslår dock inga ändringar av skyldigheten för arbetssökande till jobb inom barnomsorg och skola samt vård och omsorg för barn att lämna utdrag ur brottsregistret för att visa att de inte dömts för barnsexbrott.

LO är positivt till utredningens förslag. Men vill samtidigt gå längre för att förhindra att en anställd kan bli av med jobbet om hon säger nej till ett medicinskt test som arbetsgivaren begär. LO föreslår i sitt remissvar att fackliga organisationer får rätt att säga nej när arbetsgivare kräver integritetskränkande information om hälsan.