Vad har du gjort tidigare?
– Jag är nationalekonom och kommer närmast från S-kansliet i riksdagen där jag varit chef för Budgetenheten. Jag var planeringschef på finansdepartementet under S-regeringen och ännu längre tillbaka makroanalytiker i finansbranschen.

Varför vill du jobba på Kommunal?
– Det är ett drömjobb. Kommunal förtjänar att ta större plats i den offentliga debatten, och kommunalarna långsiktigt bättre arbetsvillkor. Det vill jag bidra till att de får.

Vilka blir de viktigaste frågorna i ditt nya arbete?
– Att arbeta långsiktigt med att driva opinionsbildningen så att Sverige utvecklas i mer jämställd och jämlik riktning. Och för att de ekonomiska villkoren för välfärden ska bli bättre.

Varför är jämställdheten viktig?
– Det finns en tillväxtpotential i jämställdhet, till exempel rätten till heltid. Finansminister Anders Borg talar mycket om att fler ska arbeta mer, men har inte gjort något för att ge Kommunals deltidsarbetade kvinnor möjlighet att få heltid.

Vad är det första du ska göra på nya jobbet?
– Vi håller på att anställa en ny utredare efter en medarbetare som slutat.