Förhandlingarna om ett omställningsavtal har pågått sedan 2003. Avtalet ska ge de som sägs upp från kommuner och landsting stöd och hjälp att söka nytt jobb. Även anställda i företag med verksamhet som ligger nära den kommunala omfattas. Totalt handlar det om 1,1 miljon anställda.

När Kommunal i våras slöt ett nytt avtal med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, stod det klart att uppsägningstiden för alla som är yngre än 58 år blir max sex månader och att den tidigare uppsägningstiden på ett år togs bort. Klart var också att den ekonomiska ersättningen som uppsagda kan få från försäkringen AGF-KL försvinner när det nya avtalet träder i kraft 2012.
En principöverenskommelse om omställningsavtalet träffades också.

Men avtalet ska även gälla fack inom Saco och TCO.
– Vi var inte nöjda med principöverenskommelsen, vi ville ha med fler punkter. Självklart handlar det om förbättringar, säger Anna-Stina Elfving, på OFR, Offentliganställdas förhandlingsråd.
Men på vilka punkter vill hon inte säga. Kommenterar gör inte heller arbetsgivaren SKL.
– Vi kan inte säga något om innehållet, beslutet ska tas först, säger Agneta Jöhnk, arbetsgivardirektör på SKL.

Arbetsgivare och fack är eniga om att detaljerna i avtalet ska bli kända först när alla tagit beslut i respektive förbundsstyrelse.
De som ska skriva under avtalet är: SKL, arbetsgivarförbundet Pacta, Kommunal, OFR-facken: Akademikerförbundet SSR, SKTF, Vårdförbundet, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Läkarförbund samt 17 Saco-fack i Akademikeralliansen.