Det är sällan man läser eller diskuterar om nattarbetarens avtal för obekväm arbetstid.
Jag har jobbat nästan 20 år natt och har alltid undrat varför vi som jobbar natt inte har OB natt på helger? Vi få precis som alla andra OB helg och inget annat, det att vi jobbar natt har de som skrivit avtal glömt!
Jag har alltid fått som förklaring till detta att när man har skrev avtalet så var nattarbetet mycket eftertraktat och man var glad att man jobbade natt.

Andra fackföreningar har avtal där nattarbetaren får OB natt oavsett om det är vardag eller helg. I mansdominerade yrken skulle man aldrig acceptera att inte få OB natt när man jobbar natt.
Det är bevisat att nattarbetet är ohälsosamt, det vet vi som jobbar. Vi har valt det själva och vi trivs med det. Men vi vill ha rätt ersättning för vårt arbete!
Det är tråkigt att vi alltid blir bortglömda. Nu pratar jag inte om kaffepengar eller tårtor som dagpersonalen blir bjuden på men glömt att dela med sig. De ser och träffar oss nästan aldrig.

Nattarbetare är en liten grupp i procent räknat jämfört med övrig personal men det är vi som förlorar mest.
Ta bara avtal gällande semesterersättning. Eftersom semesterersättningen är baserad på grundlön och OB inte är inräknad så får vi som jobbar natt mindre i semesterersättning per dag än för OB per natt. Det är inte konstigt att många har sparade semesterdagar, för man tänker på lönen innan man tar semester.

Mina frågor är egentligen:
Hur gammalt är avtalet som gäller OB-ersättningar?
När ska Kommunalarbetareförbundet bli jämställt med manliga fackorganisationer ifråga om OB-ersättningar?
Finns det planer på att förhandla fram ett nytt avtal med OB på natten när man jobbar helg?

Anna Perez