SVAR: Om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor när din ersättningsperiod på 300 eller 450 dagar tar slut  finns en särskild skyddsregel för hur din ersättning ska räknas ut. Du får då minst 65 procent av den dagsförtjänst du haft i din föregående ersättningsperiod. Semester­ersättning räknas inte med när vi beräknar din inkomst.