Nyligen avgjordes en tvist med en arbetsledare i Telge Rent, där huvudägare är städföretaget MIAB. Det blev förlikning och omskrivet i lokalpressen.
– Vi har tidigare arbetat hårt för att förbättra förhållandena för kommunens städare, och kommunen äger fortfarande 40 procent av Telge Rent. Vi är rädda om varumärket och vill inte ha badwill av dålig personalpolitik, säger Staffan Norberg.

KA har under åren följt hur städningen har hanterats i Södertälje, och berättat om hur enskilda städare drabbats. MIAB fick köpa 60 procent av det kommunala bolaget Telge Rent 2007. Det var den borgerliga alliansen som drev igenom affären, de hade helst velat sälja ut städningen helt. Telge Rent startades 2004 och lyckades med utbildning och satsning på städarna sänka sjukfrånvaron från 30 till 9 procent på tre år. Ergonomi, friskvård, mobiltelefoner och certifiering höjde statusen och självkänslan hos städarna.
– Det var en framgångssaga, säger Staffan Norberg. Vi hade ju haft problem med oseriösa städföretag, städbranschen är besvärlig.

KA skrev 2005 om Linda som städade Täljegymnasiet och som tillslut blev utan lön, företaget hon arbetade på hade haft svart arbetskraft och ägaren fick fängelse. Nu hade hon fått jobb på Telge Rent, och såg ljusare på tillvaron.
Men vid valet 2006 blev det så jämnt mellan de politiska blocken i Södertälje att man eftersträvade politiska kompromisser över blockgränserna. En sådan kompromiss var att MIAB fick kontroll över Telge Rent.
– Vi reserverade oss mot beslutet, säger Staffan Norberg. Och jag är inte säker på om det finns någon möjlighet att ta tillbaka städningen. Jag vet att de har option, förstahandsrätt, att köpa den del som ägs av kommunen. Jag ska nu studera avtalet. Vi har en ny situation med ett starkare röd-grönt block nu efter valet.

För de cirka 140 städarna som fanns i Telge Rent vid övergången, gäller att de numer omfattas av Almegas Serviceentreprenadavtal i stället för Pacta-avtalet.  Därmed får de kortare semester och semester och lön i efterskott och inte som nu innevarande år respektive månad. MIAB har inte varit intresserade av några övergångsbestämmelser eller kompensation för städarna.
– Många är oroliga, vem kan klara sig utan lön en månad – så blir det när man ska gå över till det nya systemet, säger Lena Johansson, ombudsman på Kommunal Stockholm.

Men Ingrid Linder på Telgekoncernen säger till KA att Kommunals krav ska gälla de kommande tre åren, så att städarna i god tid kan förbereda sig för de nya avtalsreglerna. De ska få ekonomisk kompensation för den kortare semestern och lön och semester i samma ordning som tidigare, de närmaste tre åren.