Han ser också risker med kassans hårdare kontroller.
– De riskerar leda till att de anställda får lägre sysselsättningsgrad. Men vi välkomnar en utredning så att det blir en seriös bransch och man stänger möjligheten att fuska. Jag hoppas man går till botten med det här.

Samtidigt är organisationsgraden för de personliga assistenterna, alltså den andel som är med i facket, mycket låg. För de privatanställda ligger den, enligt Oscarsson, på 22-23 procent, ungefär hälften jämfört med offentliganställda. Det är något som gör det svårt för Kommunal att bevaka löner och anställningsvillkor. Organisationsgraden är dessutom betydligt lägre för de som är anhöriga till brukaren.
– Och som anhörigassistent är man skriven hos sin brukare och är på det sättet i princip alltid i tjänst.