Ylva Thörn hade själv delade turer när hon jobbade i vården och tycker att de tillhör en förlegad inställning.
– Det är oanständigt att flytta tillbaka till ett gammalt synsätt, säger hon.
Hon menar att man inte kan lösa problemet genom att bara se till schemastrukturer, utan man behöver förändra hela organisationer.
– Vi måste inse att om alla i dag inte har en sysselsättningsgrad som man är nöjd med, som vill ha mer, så är det inte per automatik så att man kan jobba kvar på sin egen avdelning.
Hon säger att de ökade delade turerna beror dels på önskescheman, dels på att man jobbat för ökad sysselsättningsgrad samt minskat antalet anställda. En annan förklaring är att man har koncentrerat arbetet till morgon och kväll.

Om man har valt
sina delade turer själv ser Ylva Thörn inget problem med dem.
– Önskescheman är en del i att få ökat inflytande över när du ska arbeta, som gör att du kan gå med i en studiecirkel eller umgås med kompisar och få ett ­rik­are liv utanför arbetet. Då är det fel av oss att säga att så ska du inte göra.
Ylva Thörn är inte helt nöjd med hur långt man kom med frågan i det nya avtalet, där en förbättring kring delade turer var ett av fackets krav.
– Jag skulle väl ha velat att vi hade mer reglerat, att du får bara ha sammanhållna arbetspass.
Hon tycker dock att de har kommit en bra bit på vägen eftersom arbetsgivaren, med det nya avtalet, har sagt att man ska jobba för en hälsosam arbetstidsförläggning. Det ser Ylva Thörn som goda möjligheter att jobba med frågan.
– Nästa steg är att Arbets­miljöverket får gå in och se ’är det här rimligt?’