90 procents ersättning är inte för mycket för den som arbetar deltid. Det är knappt den klarar sig, hävdade Dan Gabrielsson, Skaraborg, i diskussionen om motionskravet på att ersättningen i sjukpenningen ska vara 90 procent.

Förbundsordförande Annelie Nordström (fd Hellander) påminde om Kommunals rapport Välfärdspolitiska prioriteringar som slår fast att det viktigaste är att värna 80 procents ersättning i socialförsäkringarna och att fler ska få 80 procent i ersättning.
– Om vi ska vara en trovärdig organisation är det viktigt att agera ansvarsfullt, sa Annelie Nordström.
Hon anser att det är viktigast att först prioritera välfärdstjänsterna.
Dan Gabrielsson kontrade med att det handlade om kampvilja.
– Vi är inte nöjda med 80 procent, vi har ambitionsnivån på 90 procent, sa Dan Gabrielsson.

I debatten fick han stöd av Magnus Jonsson, Gotland och Ewa Glimhed, Skåne. Tillsammans fick de kongressen med sig som röstade för att Kommunal ska arbeta offensivt för att ersättningen på sjukpenningen ska bli 90 procent.