I och med strandningen har Kommunal och Sveriges Hotell- och restaurangarbetsgivare (SHR) begärt att medlare kallas in. Förhandlingarna berör 1500 personer.

Kommunal har tidigare slutit avtal med Sveriges Kommuner och Landsting om kommunanställdas löner.
– Det är olyckligt att vi hamnat i medling. Men det är viktigt att våra medlemmar får ut vad andra har fått, säger Håkan Pettersson, Kommunals andre vice ordförande.