Medlingsförhandlingarna har brutit samman och det norska Arbeidsmansförbundet har tagit ut 1 510 städare i strejk. Om konflikten trappas upp kan ytterligare 3 000 medlemmar gå ut i strejk.

Enligt norska televisionen tjänar en städare i genomsnitt 140 norska kronor i timmen (ca 180 svenska kronor). Facket, Arbeidsmansforbundet, vill att städarna ska komma upp i 95 procent av det industriarbetarna tjänar, idag är de garanterade 85 procent.

Arbetsgivarorganisationen NHO Service tillbakavisar kraven. Bland de städföretag som nu omfattas av strejken finns ISS Facility Service As och Elite Service Partners As.

Tidigare i år strejkade privatanställda sjuksköterskor sen också deras förhandlingar med NHO Service brutit samman. Efter elva dagars strejk ingrep regeringen och det blev tvångsmedling. Sjuksköterskorna uppnådde en del av sina krav, de ville ha samma tarifflönesystem och sociala förmåner som de offentliganställda.