1 Varför är det så farligt med stora barngrupper?
– Det påverkar anknytningen negativt. Särskilt för små barn,
1-3-åringar, som behöver bli sedda av någon som har tid att fånga upp det de vill förmedla. Samspelet är i fara. Det är grundläggande för barns utveckling, självkänsla och identitet.

2 Vilka risker finns för personalen?
– Utmattning. Förskolepersonalen har höga sjukskrivningstal. Engagemang och kunskap finns men stress påverkar.

3 Hur många barn är lagom per personal?
– Tre heltidare på 15 barn och för 1-3-åringar 12 barn. Då hinner man med. I dag är det vanligt med 18-19 barn, det skiljer sig mycket mellan kommunerna.

4 Varför hör man inte fler protester om nedskärningar?
– Personalen är ganska utsatt, de är rädda om sina jobb. De blir tillsagda att söka andra jobb om det inte duger. Föräldrar är nöjda med verksamheten och det blir ett argument för kommuner att inte minska grupperna.

5 Vilka åtgärder tycker du ska göras politiskt?
– Politikerna ska besluta om ett tak för barngrupperna. I dag är det en kommunal fråga men jag vill att det lagstadgas. Förskolan måste byggas ut och det kostar. Men de borde se förskolan som en investering och inte bara en kostnad. Sjukskrivningar kostar också. Jag älskar ju förskolan, jag tycker inte att barnen ska vara hemma. Men ska de gå i grupper om 20 barn, då vete sjutton.

6 Vad tycker du att personalen ska göra?
– De ska beskriva barnens situation, de ska protestera. De måste vara barnens röst. Man ska inte utsättas för risken att inte få behålla arbetet. De är engagerade, men alla ska inte behöva vara supermänniskor i förskolan. Vanliga människor måste få jobba.

7 Varför är förskolan en lågt prioriterad fråga bland politikerna?
– Det är obegripligt. Man talar mycket om skolan. Jag tror det är avgörande att förskolan är en rättighet men skolan en skyldighet. Man borde se förskolan som grunden. På 60-och 70-talen lade man mer pengar på förskolan och man hade statliga regelverk. Förskolan var själv inte ansvarig för att finansiera verksamheten.

ID: Gunilla Niss

Yrke: Förskolepsykolog. Ålder: 68 år. Bor: Åkersberga. Familj: Fem barn och elva barnbarn.  Aktuell: Medverkar i böckerna "Förskola för de allra minsta: på gott och ont" samt "Ta föräldrar på allvar - om föräldraskap och föräldrastöd".

Tre måsten

Barnbarnen.
En bra förskola.
Roliga och intressanta uppdrag.

Fem snabba svar

TEVE / BOK
KOFTA / KAVAJ
RÖDGRÖNT / ALLIANSEN
INOMHUS / UTOMHUS
6-TIMMARSDAG / 8-TIMMARSDAG