Motionerna är grupperade inom olika områden, och flest finns inom avsnittet stadgefrågor. Det handlar om fackavgiften, om att fler ska kunna bli studerandemedlemmar, om sammanläggning av avdelningar och andra organisationsfrågor. Samhälls­ekonomiska och allmänpolitiska frågor är en annan stor grupp, och här finns frågor som karens­dag, a-kasseersättning och sjukförsäkringsregler, vinst i vården, svart arbetsmarknad och annat. Fackets egna försäkringar tas upp i 30 motioner. Flera av dem efterlyser en rehabiliteringsförsäkring som den som försvann i den nya Medlemsolycksfallsförsäkringen.

Visionen om sextimmarsdagen lever, den är det vanligaste kravet av de 18 motionerna om arbetstidsfrågor. Men heltid och deltid och delade turer är andra frågor som tas upp.
Bland avtalsmotionerna finns motioner som ifrågasätter individuella löner, andra handlar om las-regler och arbetskläder.

Krav på hälsokontroll finns i många motioner under rubriken arbetsmiljö och under pensions­frågor är det vanligaste kravet sänkt pensionsålder, rörlig pensionsålder från 55 år eller nedtrappning på olika sätt. Frågor kring arbetslöshetsförsäkringen tas upp i tolv motioner, yrkesutbildningsfrågor i sju motioner och jämställdhets- och integrations­frågor i fyra motioner, liksom studie- och informations­frågor.

Detta är kongressen

Kongressen är Kommunals högsta beslutande organ.
Kommunal har kongress vart tredje år, dessemellan hålls förbundsmöte en gång om året.
Kongressen i år blir lite speciell, eftersom förbundet firar 100-årsjubileum.

Bakgrund - kongressen

Kommunals kongress hålls i Stockholm 7 - 11 juni. Då samlas 188 ombud som ska välja ny förbundsstyrelse och förbundsledning och ta ställning till 262 motioner, 22 fler än vid förra kongressen 2007.
Valet av ny förbundsledning, en ordförande och tre vice ordförande, blir en viktig punkt eftersom Ylva Thörn och andre vice ordföranden Håkan Petters­son avgår.