Förhandlingarna mellan Kommunal och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, har pågått sen andra veckan i januari. Sista april blev avtalet mellan SKL och kommunaltjänstemännen, SKTF, klart. Där är utrymmet 3,5 procent på två år och det finns ingen jämställdhetspott för kvinnodominerade branscher som Kommunal vill ha.
Vad betyder det för Kommunals avtal?
– Det ligger i nivå med andra avtal som slutits, det är väl det jag kan säga just nu, säger Håkan Pettersson, Kommunals andre vice ordförande.

Kommunal har hela tiden förhandlat direkt med SKL, arbetsgivarna, inga medlare har hittills behövt kopplas in.
– Det är alltid bättre när parterna kan förhandla direkt. Vi kan frågorna och vi kan vrida och vända på dem och hitta bra lösningar. Medlare är längre ifrån, de kan komma med förslag som egentligen inte passar någon av parterna.
Vad är svårast att komma överens om?
– Det är flera saker, pengarna, heltid och bemanningsfrågan.

Avtalsdelegationen är inkallad – blir det ett avtal den här gången?

– Vi hoppas på det.