SVAR: Om man kommer överens med arbetsgivaren kan man få ut innevarande års dagar som överstiger 25 i pengar. Däremot kan man inte ta ut sparade dagar i pengar, förutom i det fall de spar-ade dagarna överstiger 40.