Varför firar man Första Maj? Det började med att 350 000 arbetare strejkade i Chicago år 1886, kravet var 8 timmars arbetsdag. Första maj är den dag då man över hela världen kallar arbetarna till gemensam kamp mot kapitalismens och utsugningens brutala makt.
Varför demonstrerar man mot kapitalismen?
Det är det kapitalistiska systemet som ligger bakom allt det onda som plågar mänskligheten. Fattigdom, ojämlikhet, arbetslöshet, hemlöshet, ekonomisk osäkerhet och politiskt förtryck är alla oundvikliga produkter av detta system. Kapitalisterna har första och sista ordet i världspolitiken.

Förstamajfirandet började som kampdag i ett samhälle där det rådde massfattigdom, och svält bland många, där de sociala orättvisorna och klassklyftorna var mycket påfallande.
Demonstrationen var från början en protest mot den härskande klassen. Alla viktiga politiska reformer, som Sveriges arbetare har lyckats genomföra, har från början förts fram i demonstrationer denna dag och alla dessa rättigheter är nu på väg att försvinna.
När den borgerliga alliansen går på offensiven så ökar klyftorna. Pensionerna ryker, arbetslösa lider, sjuka människor jagas, all slags diskriminering ökar, den offentliga sektorn privatiseras.

Det finns tusentals ungdomar i Sverige som inte kan fortsätta studera för att de inte ha någon bostad. Detta är en skam för den nuvarande regeringen. Det var inte så länge sedan som man sa att en bostad är en social rättighet, i alla fall i Sverige. Allmännyttans bostäder gav möjlighet till alla medborgare till en bra bostad oavsett inkomst eller förmögenhet. Snart är detta passé om vi inte stoppar den borgerliga alliansens bostadspolitik som liksom annan borgerlig politik bara gynnar de rika i samhället.

Tidigare privatiserade de borgerliga sjukvården och andra objekt i den offentliga sektorn, nu är det de allmännyttiga bostädernas tur. Just nu pågår på många håll i Stockholm och i andra städer i Sverige utförsäljning av allmännyttan till bostadsrätter. Det kommer att leda till ett mer segregerat Sverige. Och det vill vi inte ha! Vi vill i Stockholm och alla andra städer i Sverige behålla de allmännyttiga bostäderna. Man borde omedelbart stoppa tvångsprivatiseringarna av hyresrätter. Man borde bygga fler billiga bostäder för de unga och de äldre som inte har råd att köpa insatslägenheter.
När läget är så illa har väl något gått snett? Inte heller arbetarrörelsens partier har skött sin uppgift bra.

Vad ska vi göra? Inte bara sitta hemma och bli ledsna och arga. Vi måste kämpa mot dessa högerkrafter. Vi får som våra bröder gjorde i Chicago och som man gör i andra länder som Bolivia, Venezuela, Nepal, Frankrike, Grekland, Spanien och i Portugal. Det går att organisera motståndet även i Sverige mot den härskande klassen. Det behövs en ny politik som begränsar marknaden och bankernas makt. En politik som utvidgar demokratin. Alla vi arbetare, arbetslösa, tjänstemän, unga och gamla borde engagera oss i en sådan omvälvning. Det är en fråga om oss, om våra barn och våra barnbarns framtid.

Vi måste alla gå ut och demonstrera och manifestera för rätten att bestämma över vår egen framtid, för demokratin:
– För att Las förstärks
– För att bemanningsföretagens makt ska begränsas på arbetsplatserna
– För att USA ska lämna Irak, Afghanistan och Pakistan
– För ett stopp av utförsäljningen av offentliga sektorn och allmännyttan

Vi ska också kräva att LO inte förhandlar bort vår strejkrätt. Det finns många fler anledningar att demonstrera och manifestera.
Vi ses på barrikaderna Första maj! Du ska också vara med, då blir vi flera. Första maj är ett bra tillfälle för att visa den borgerliga alliansen att vi inte gillar deras politik.
Vi ska ha en ny regering som ska driva en politik som gynnar de svaga i samhället.

Masood Punjabi