Poängsystem KY och YH
På Ky-utbildningar mäts utbildningarnas längd i Ky-poäng, där en poäng motsvarar en veckas studier på heltid.
40 poäng motsvarar ett års heltidsstudier, 80 poäng två års heltidsstudier osv.
På Yh-utbildningar anges längden i Yh-poäng, där fem poäng motsvarar en veckas studier på heltid.
100 poäng motsvarar ett halvårs heltidsstudier, 200 poäng ett års heltidsstudier, 400 poäng två års heltidsstudier osv.

Platsbunden KY och YH
Samtliga kurser kräver omvårdnadsprogrammet eller motsvarande

1 Specialutbildad undersköterska inom psykiatri/demens:
Studieort: Arvika
Omfattning: 40 KY-poäng
Studietakt: 50 procent

2 Specialiserad undersköterska inom vård och omsorg:
Studieort: Söderhamn
Omfattning: 200 YH-poäng
Studietakt: Heltid

3 Vidareutbildning i gerontologi och demensvård vård och omsorg:
Studieort: Helsingborg
Omfattning: 200 YH-poäng
Studietakt: Heltid

Distans KY och YH
Samtliga kurser kräver omvårdnadsprogrammet eller motsvarande.

4 Demens, vidareutbildning för omvårdnadspersonal:
Studieort: Skövde
Omfattning: 40 KY-poäng
Studietakt: 50 procent

5 Specialistundersköterska Äldre:
Studieort: Växjö
Omfattning: 200 YH-poäng
Studietakt: Heltid

6 Äldreassistent med specialkompetens inom demens:
Studieort: Lysekil
Omfattning: 200 YH-poäng
Studietakt: Heltid

HÖGSKOLAN
Platsbundna kurser:

7 Att möta och vårda äldre:
Karolinska institutet
15 hp
Studietakt: 50 procent

8 Palliativa vårdens grunder:
Studieort: Eskilstuna
7, 5 hp
Studietakt: 50 procent

9 Demens och psykisk ohälsa hos äldre:
Studieort: Eskilstuna, 7,5 hp
Studietakt: 50 procent

Distanskurser:

10 Professionellt stöd till anhörigvårdare:
Linnéuniversitetet
30 hp
Studietakt: 50 procent

11 Stöd till närstående:
Blekinge tekniska högskola:
7,5 hp
Studietakt: 50 procent

12 Omvårdnad av personer med demenssjukdom:
Umeå universitet
7,5 hp
Studietakt: Upp till 75 procent
 
MITTUNIVERSITETET

13 Det friska åldrandet:
7,5 hp
Studietakt: 50 procent

14 Etik och kommunikation i äldreomsorg:
7,5 hp
Studietakt: 50 procent

15 Handledarutbildning inom vård och omsorg:
7,5 hp
Studietakt: 50 procent

16 Palliativ vård och omsorg:
7,5 hp
Studietakt: 50 procent