KA 100 årSnöröjarna har vintern 1960 snöslungor av märket Arbrå. De nya maskinerna gör arbetet enklare, bland annat när det gäller att lasta snön på lastbilar.
Förr tippades snön på Stor­sjöns is, ”det blev väldiga högar och gick åt många man. Nu har man en strömbildare som håller öppet och snön kan tippas i vattnet och försvinna.”
För stans sandbehov är det väl sörjt. I anslutning till det nybyggda förrådet har man uppfört ett ”sandhus”, dvs en speciell byggnad dit 2 000 kubikmeter sand kan forslas om sommartid (det är det ungefärliga vinterbehovet).

KA nr 2 1960.
KA nr 2 /1960.

Där finns då en ”ficka” med varm­­luftscirkulation, grusbilarna kan bara backa in och fylla direkt. Tidigare låg sandlagren utomhus och frös till hårt under vintern när de behövdes”, kan vi läsa i Kommunalarbetaren nummer 2/1960.
Även förrådet har byggts om och moderniserats. Bildtexterna berättar att i smedjan är det ljust och högt i tak med fin ventilation. Och matsalen är stor, ljus och praktiskt inredd.
I reportaget står att läsa att matsalen ska användas till informationsträffar.
”Denna information blir säkert uppskattad. På dessa träffar blir det också tillfälle att ställa frågor – en fin möjlighet till kontakt mellan arbetare och arbetsledning. Det nödvändiga samarbetet har allt att vinna på sådana arrangemang.
Vi ber att få gratulera både kommunalarbetarna och staden till det fina förrådet.”

Kurt Lindholm
Snöröjare Kurt Lindholm.

År 2010 finns fortfarande ett 30-tal kommunala snöröjare kvar i Östersund. De har kvar förrådet som Kommunalar­bet­aren skrev om för 50 år sedan.
– Vi har fått en ny smedja men den gamla matsalen är kvar, berättar Kurt Lindholm som har arbetat med snöröjning sedan 1970.
Han tycker att det är stor skillnad i dag med hur det var då han började. Nu­mera kör han en Lundbergare, en mellanstor trak­tor med plog.
– Maskinerna är i dag mycket modernare och bättre. Nu sitter vi bekvämare, det är tystare och vi har till och med värme i våra hytter, säger Kurt Lind­holm.
När det inte snöar ägnar han sig åt blommor, buskar och annat parkarbete i kommunen.
– Men det är ett speciellt kamratskap inom snöröjningen som gör att jag trivs med det extra mycket, säger han.