KA 100 årRedan 1935, ett par år innan preventivmedel tilläts i Sverige, fanns annonser som något kryptiskt marknadsförde Lyx-Gummin.

I början var annonserna uppmaningar till läsarna i deras egenskap av kommunalare. Det var inte ovanligt med reklamtexter som sa att ”en kommunalarbetare fikar här” eller att en ”kommunalarbetare klipper sig här”.

I takt med att kommunalarnas ekonomiska standard blev bättre ändrades innehållet i annonserna. Från att till en början ha varit reklam för billiga produkter och engångsköp från mindre företag och kooperationen, till annonser där kommunalarna ses som en konsumentgrupp med köpkraft.
Cigarettreklamen från 1973 är ett exempel på en annons som kunde ha varit med i vilken tidning som helst.

1935
Reklam för preventivmedel i KA var vanligt
på 30-talet. 
annons preventivmedel
2006
Moderaterna lanserade sig som ”det nya arbetarpartiet”. Annonsen ledde till en kongressdiskussion om vilka annonser en tidning som ägs av Kommunal kan ta in. KA har en policy som säger att riksdagens partier är välkomna att annonsera.
Men redan 1973 annonserade både fp och m i KA.
annons nya moderaterna
1973
1970-talet blev den sexuella revolutionens årtionde med fokus mer på lust än moral och sjukdomar. Ett oskuldens decennium några år innan aids ändrade vår syn på sexualitet. RFSU-annonsen var införd i nr 12 och tar upp 15 frågor som syftade till ökad öppenhet och mer samtal om sex.
annons rfsu
1957
Från det första numret med annonser i KA återvände kooperationen troget. När kvinnorna gick ut i arbetslivet kom halvfabrikaten, här vill Konsum sälja snabbsockerkaka.
annons coop
1950
FIB-folkbibliotek. Annons som vill sälja Utvandrarna. FiB var en stor annonsör in på sextiotalet.
annons moberg
1973
Under lång tid fanns det cigarettreklam i KA. Det skulle dröja fram till 1989 innan KA tog ett principbeslut om att sluta ta in tobaksannonser.
annons commerce

 

1983
På 80-talet hade KA artiklar på finska. Den här annonsen låg över en finskspråkig artikel. Det sägs att det var besvärligt för korrekturläsarna att ”korra” de finska artiklarna.

annons på finska