Många kommuner och landsting vill ta etiska hänsyn när de upphandlar varor. De vill veta att det man köper är tillverkat i en acceptabel arbetsmiljö och inte av barn eller slavarbetare. Att arbetarna har tillerkänts mänskliga rättigheter. Hittills har det varit oklart om lagstiftningen för offentlig upphandling tillåtit detta.

Men nu har SKL gjort en juridisk granskning av lagen. Och slutsatsen är offentliga myndigheter får ställa etiska krav om de är korrekt utformade.
– Men nu är fritt  fram, säger Anders Knape. Det har funnits en del frågetecken kring möjligheten för kommuner och landsting att ställa just etiska krav vid upphandling. Ett uppmärksammat fall var exempelvis kinesiska arbetares arbetsvillkor på stenbrott där svenska kommuner beställt gatsten. Med stöd från SKL kan kommuner och landsting framöver välja att köpa varor av leverantörer där arbetstagarna har bra villkor, säger han.