Svenskt Näringsliv försöker nu ta EG–rätten till hjälp för att stoppa kraven om rätt till heltid–deltid en möjlighet.
– Vi gillar i och för sig inte att EU klåfingrigt lägger sig i och reglerar den nationella arbetsrätten. Men nu kan vi tacksamt se att deltidsdirektivet inte tillåter lagar eller avtal om att heltid ska vara norm. EG–domstolen har också slagit fast att möjlighet till deltidsarbete inte får diskrimineras, säger Lars Gellner.
Kommunal har i flera år kämpat för en lag om rätt till heltid. LO har sagt nej till att nu driva kravet om lagstiftning. Men LO–förbunden har enats om att gemensamt kräva att rätt till heltid skrivs in i kollektivavtalen.

Stefan Löfven, ordförande IF Metall.

Stefan Löfven,
ordförande IF Metall.

IF Metall har inte många deltidsanställda, omkring åtta procent, men ställer soldariskt upp för detta krav som i första hand gäller medlemmarna i Kommunal, Handels och Hotell och Restaurang.
– Det är ett viktigt krav att driva i avtalsrörelsen så att alla ska få möjlighet till ett arbete att försörja sig på. Lars Gellners försök att hindra oss att driva detta är bara löjligt, säger Stefan Löfven.
Veli–Pekka Säikkälä, avtalssekreterare i IF Metall, tycker att Lars Gellner ska vara försiktig att använda EG–rätten som argument mot rätten till heltid.
– Om han hade haft rätt skulle den svenska industrin bryta mot EG–rätten eftersom heltid är norm i vår bransch, det visar hur orimligt hans argument är, säger han.

Byggnads ordförande Hans Tilly avvisar också Lars Gellners argument. Men han vågar inte vara tvärsäker efter Lavaldomen, då Byggnads i EG–domstolen förlorade tvisten om en facklig blockad mot ett skolbygge i Vaxholm för att tvinga fram svenska kollektivavtal för inhyrda lettiska arbetare.
– Den domen visar att vi aldrig kan vara säkra på att vi har rätt att driva fackligt arbete i Sverige. Det måste bli ett stopp på EG–domstolens möjlighet att lägga sig i och stoppa den svenska modellen på arbetsmarknaden.
Hans Tilly kräver att EU stöder Europackets krav om att ändra utstationeringsdirektivet som reglerar villkoren för utländska arbetare som tillfälligt är verksamma i ett annat EU–land.

Han vill att EU också stöder Europafackets krav om ett socialt protokoll i anslutning till EU–fördraget.
Det protokollet ska innehålla garantier om att löntagarnas fackliga och sociala rättigheter går före marknadens rätt att fritt röra sig över gränserna.
LO:s jurist, Claes–Mikael Jonsson, säger att Lars Gellners argument saknar juridisk grund. Enligt LO:s jurist har den EG–dom Gellner hänvisar till inget med kravet om rätt till heltid att göra.
– Deltidsdirektivet hindrar inte heller detta krav. Direktivets syfte är att stoppa diskriminering av deltidsanställdas förmåner och rättigheter jämfört med vad heltidsanställda har. Gellner försöker bara skapa osäkerhet om vad som är möjligt att kräva, säger Claes–Mikael Jonsson.