I går beslöt LO:s styrelse om förslag till inriktning för avtalsrörelsen. Om två veckor fattar LO:s representantskap beslut.
Styrelsen föreslår inte någon fortsättning med den typ av jämställdhetspotter som stod i centrum för förra avtalsrörelsen.

Istället vill man ha en ny form av låglönepotter. Avtalsområden med lägre genomsnittslöner ska få ställa krav på extra kronpåslag.
Det är en insamlingsmodell och syftet är att höja genomsnittslönen mer i lägre avlönade avtalsområden.

Kommunals representant i LO:s avtalsråd, enhetschef Lasse Thörn tror att de nya potterna kan ge samma effekt som jämställdhetspotterna. Att de lägre avlönade kvinnodominerade yrkesområdena kommer att gynnas.
– Vi har tagit till oss den kritik som har funnits och hittat en annan modell. Vi kan inte se att den här nya modellen vi arbetat fram är sämre vad gäller att skapa mer jämställda löner.

Jämställdhetspotterna har varit ett tvisteämne mellan förbund inom LO. Inte minst mellan IF Metall och Kommunal. Efter förra avtalsrörelsen sa IF Metalls ordförande Stefan Löfven ett absolut nej till en fortsättning med jämställdhetspotter, ofta kallade kvinnopotter.
Den nya konstruktionen med låglönepotter har tydligen löst upp motsättningarna.
– Jag sitter nu  LO:s avtalsråd och det är också nytt folk från exempelvis Byggnads och IF Metall. Jag tycker att vi har funnit varandra väldigt bra. Som jag uppfattar det har vi en bra samsyn om vad vi ska åstadkomma vad gäller jämställda löner, säger Lasse Thörn.

Förutom de nya låglönepotterna kommer LO-styrelsens förslag liksom förra gången att innehålla krav på löneutrymme i procent, dock lägst ett visst krontal för avtalsområdena.
Än så länge finns det inga siffror. LO:s representantskap förväntas ge styrelsen mandat att bestämma dessa nivåer.
Kan det bli problem när det siffersätts? Då avgörs vilka förbund som blir vinnare.
– Kan kan det ju. Men vi har ju haft bra diskussioner där vi markerat upp vad som behövs. Extrapotten får ju inte bli för liten om det ska bli någon effekt. Jag uppfattar det att det finns en samsyn mellan förbunden, att vi menar samma sak.