SVAR: För rätt till ersättning måste du klara ett arbetsvillkor. Tid som du har halv sjukersättning och har arbetat minst 80 timmar per månad från år 2007 eller minst 70 timmar före år 2007 är så kallad överhoppningsbar tid. Total tid som får hoppas över är fem år. Det innebär att ett arbetsvillkor måste finnas inom de senaste sex åren. Ett arbetsvillkor innebär att den sökande ska ha arbetat minst sex månader under en ramtid av 12 månader frånräknat överhoppningsbar tid. Var och en av de sex månaderna måste innehålla minst 80 (70) timmars arbete. Eller så ska den sökande ha arbetat minst 480 timmar under en sammanhängande period av sex månader. Varje månad måste då innehålla minst 50 (45) timmars arbete.  Timmarna inom parentes gäller om arbetet varit före år 2007.