Nästa år kommer 54 000 personer att ha förbrukat det antal sjukdagar de har rätt till. Därefter har de inte längre rätt till ersättning från sjukförsäkringen.
Därför vill regeringen införa en regel som säger att långtidssjukskrivna som lämnade sin a-kassa mellan 2007 och 2009 kan återinträda och upparbeta ett medlemsvillkor redan efter tre månader. (Mot brukliga 12 månader.)
Regeln gäller från 1 oktober 2009, trots att regeringen fattar beslut om den först i december.

Vad rekommenderar ni Kommunals medlemmar att göra?
– Vi rekommenderar att de går in under oktober månad, åtminstone de vars sjukpenning upphör i januari 2010, eftersom de kan få rätt till inkomstbaserad ersättning redan efter tre månaders medlemskap, säger Berit Markeryd, på Kommunals a-kassa.
Fast regeringen fattar beslut om regeln först i december?
– Ja, det här är ju ett förslag än så länge och vi kan egentligen inte lova till 100 procent att de som går in i a-kassan nu sedan får ersättning. Så tydligt är förslaget inte skrivet. Vi tror att de flesta kommer att ha glädje av regeln, men vi kan inte garantera det.
Även om man uppfyller medlemsvillkoret efter tre månader måste man också uppfylla ett arbetsvillkor?
– Ja, det måste man göra. Som det verkar vara skrivet i förslaget just nu ska man ha uppfyllt ett arbetsvillkor när man utträdde ur a-kassan.
LO har i sitt remissvar till förslaget pekat på att det kan leda till att arbetslöshetsavgiften i a-kassorna kan komma att höjas. Skälet är att avgiften påverkas av hur hög arbetslösheten är i den egna kassan.
– Det stämmer det LO säger. Att avgiften kan bli något högre, säger Berit Markeryd.

I förslaget ingår också att den överhoppningsbara tiden förlängs från fem till tio år vid styrkt sjukdom.
De nya reglerna ska gälla från 1 januari 2010. Möjligheten för långtidssjukskrivna som lämnat a-kassan under sin sjukdomsperiod att återinträda ska gälla 1 oktober 2009 – 31 december 2010.