Europas ledare pustar ut. Irlands folk röstade Ja till Lissabonfördraget.
De irländska facken var splittrade i valrörelsen. Jack O´Connor, ordförande i fackförbundet SIPTU och i irländska LO, ICTU, tillhörde de tveksamma.

Nu säger han i en kommentar att Lissabonfördraget inte på något sätt har stoppat risken för social dumping men att strejkrätten finns med som en rättighet i fördraget.
I Irland vägrar regeringen att lägga fram en lag som garanterar rätten till förhandlingar om kollektivavtal.
Jack O´Connor kräver med hänvisning till fördraget irländska garantier för kollektivavtalen och strejkrätten.
– Vi planerar också ett initiativ till en europeisk facklig kampanj för dessa rättigheter i hela EU, Vi hoppas att den kampanjen ska ledas av Europafacket. Vi ska göra vad vi kan för att bidra till att det blir en lyckad kampanj, säger Jack O´Connor.

TVEKSAM. ”Jag saknar en klausul som garanterar fackliga rättigheter”, säger Jack O’Connor, ordförande i irländska LO och fackförbundet SIPTU.
Jack O’Connor, ordförande i irländska LO och fackförbundet SIPTU.
FOTO: Damien Eagers

Europafacket kräver att utstationeringsdirektivet, som reglerar vilka fackliga krav som får ställas när utländska arbetare tillfälligt arbetar i ett annat EU–land, ändras så att det bli tillåtet att kräva mer än minimivillkor.
Dessutom kräver Europafacket i anslutning till Lissabonfördraget ett socialt protokoll som säger att löntagarnas fackliga rättigheter går före kapitalets rätt att fritt röra sig över gränserna.
Jack O´Connor säger att den kampanj han vill se kommer att handla om dessa krav.

EU:s ledare hoppas att Lissabonfördraget ska vara i kraft senast i slutet av 2009. Kvar att formellt anta fördraget är Polen och Tjeckien vars presidenter har väntat med att skriva på till efter Irlands folkomröstning.
Den polske presidenten förväntas skriva på inom kort.
I Tjeckien har några senatorer på nytt begärt att författningsdomstolen prövar om fördraget står i strid med Tjeckiens författning.
President Vaclav Klaus säger att han inte skriver på innan domstolen är klar med sin prövning. Inget vet hur lång tid det tar men det spekuleras i att det kan ta några veckor eller en månad.

Partiledaren för det konservativa Tories i Storbritannien, David Cameron, har bett att Vaclav Klaus ska vänta med att skriva på Lissabonfördraget till efter det brittiska valet i juni nästa år.
Enligt opinionsundersökningarna leder Tories stort mot Labour och Cameron har lovat en folkomröstning om Lissabonfördraget om det dessförinnan inte har trätt i kraft.

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) vill göra allt för att Tjeckien så snart som möjligt skriver på. Han har på onsdag kallat samman till ett möte med Tjeckiens premiärminister för att sätta ytterligare press.

För Jack O´Connor är inte det viktigaste när fördraget träder i kraft.
– Det viktigaste är att Europas arbetare effektivt sätter stopp för ”race to the bottom” när det gäller löner och anställningsvillkor, säger han.

Högt valdeltagande

Valdeltagande blev det högsta sedan Irland blev medlem i EU 1973.
Denna gång röstade 58 procent av väljarna och av dessa sa 67 procent Ja och 33 procent Nej.
Vid omröstningen om fördraget i juni förra året var det 53 procent av väljarna som deltog, av dessa sa 53 procent Nej och 47 procent Ja.