– De utländska bärplockarna som drabbades av dålig tillgång på bär och förlorade pengar är en komplicerad situation och vi ska självklart göra det bästa vi kan för att tillvarata bärplockarnas rättigheter.

Kommunals linje är glasklar: i Sverige ska schyssta villkor och lika lön för lika arbete gälla, det är vår grundinställning. Kommunal kommer nu tillsammans med LO och de andra förbunden som sitter i arbetsgruppen påbörja arbetet, säger Håkan Pettersson, Kommunals andre vice ordförande och avtalsansvarig.
LO-distrikten har kartlagt förekomsten av utländska arbetare som plockar bär i Sverige. Både deras och mediernas rapportering visar att det är en bransch där villkoren är oacceptabla.

Bärplockningen har nu fått industrikaraktär. Idag omfattas inte bärplockare av det skydd som gäller för andra som kommer till Sverige. Invandrare som kommer till Sverige för att arbeta i andra yrken ska enligt svenska regler vara garanterade en inkomst på lägst 13 000 kronor i månaden.
Dessutom ska villkoren vara i enlighet med de villkor som gäller för andra som arbetar i samma yrke i Sverige. När de får en anställning ska arbetsgivaren kontakta facket för ett yttrande om vilka villkor som gäller för just denna anställning.
Men efter beslut av svenska myndigheter gäller inget av detta för just bärplockare.

LO har nu bildat en arbetsgrupp tillsammans med Kommunal, Handels, Livs och GS som ska kartlägga branschen och föra diskussioner med berörda myndigheter, politiker och arbetsgivare. Kommunal får tillfälligt organisations- och avtalsrätten för bärplockare i skog och mark.
– Det är parternas ansvar att reglera de grundläggande villkoren på arbetsmarknaden. LO tar ansvaret för att samordna arbetet kring de här frågorna och se till att det sker skyndsamt,säger Per Bardh, LOs avtalssekreterare.
– Problemet är att det inte gå att träffa avtal i Sverige med någon arbetsgivare, eftersom ingen är anställd av bäruppköparna, säger Håkan Lundstedt, avtalsombudsman på Kommunal.