Men så långt ifrån
Så vart
var det där orden sagt
Så vackert formulerat