På torsdag samlas representanter för Kommunals avdelningar och räddningstjänsten i de tre storstäderna och Uppsala till ett möte på Kommunals förbundskontor.
– Vi kommer att diskutera läget och formulera vilka åtgärder som måste till kortsiktigt och långsiktigt för att bryta den här utvecklingen, säger Owe Halvors, ombudsman som arbetar med räddningstjänstens branschfrågor.

Flera aktörer måste arbeta med frågan, understryker han; som polis, sociala myndigheter och skola.
– Men vi måste också arbeta långsiktigt, tillsammans med arbetsgivarna och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Ett av många krav är att våld och hot och hur man ska hantera det, måste komma in i utbildningen.