Vi måste våga bry oss mer om varandra
som människor.
Och våga fråga hur man mår.

Vi måste krypa ut ur skalet av
blyghet, fördom och egoism.
Och istället räcka en hjälpande hand.

Vi måste göra det omöjliga.
Och låta det bli till en möjlighet.

Vi måste våga se varandras inre tankar
och funderingar.
Och inte titta på varandras ytligheter.

Vi måste våga älska varandra som vänner.
Och inte hata varandra som rivaler.

Vågar du
Så vågar jag