I Haparanda vill kommunalrådet att Kommunal ska gå med på lönesänkning. I Uddevalla har socialnämndens ordförande framfört ett liknande förslag.

Kommunerna och landstingen kämpar för att klara ekonomin i krisen. Enligt lag får de inte gå med underskott, inte ens under en kortare period. Men de får ingen hjälp av Kommunal. Förbundet tänker inte gå med på sänkta löner eller att avstå från löner som avtalen ger rätt till. Inte ens för att undvika uppsägningar.
– Inom industrin har de gått med på sänkt lön och sänkt arbetstid. De producerar färre varor. Men vi kan inte sluta ”producera”. De gamla och sjuka behöver våra tjänster lika mycket som förr. Vi kan inte gå ned i arbetstid. Då får vi göra samma jobb på kortare tid, och då med mindre betalt. Det är uteslutet, säger Lasse Thörn.
Han tillägger att medlemmarna också förlorar på sänkt arbetstid eftersom de vid arbetslöshet i framtiden får sänkt a–kassa.

IF Metall har tecknat ett avtal med industriarbetsgivarna om att det ska vara möjligt att lokalt, ute på ett företag, träffa avtal om sänkt lön/kortare arbetstid. Och på flera håll har klubbarna gått med på detta, för att rädda jobben.
Industritjänstemännen i Unionen sa nej till ett liknande centralt avtal Men nyligen ändrade sig Unionen och tvingades medge att de centralt inte kan hindra sina företagsklubbar att gå med på lönesänkning.

Enligt Lasse Thörn kan detta inte hända i Kommunal. Förbundets klubbar och sektioner har inte rätt att skriva på avtal om löner. Det kan bara de regionala avdelningarna och förbundet centralt göra.
– I avdelningarna arbetar ombudsmän som är anställda av förbundet. De vet förbundets politiska uppfattning. Vi går aldrig med på att sänka lönerna eller arbetstiden, säger Lasse Thörn.