Här finns tecknade bilder på ett femtiotal ogräs. Att rötterna är med gör det lätt att förstå hur man ska bekämpa dem. Korta texter beskriver varje växt och hur man bäst tar bort dem. Olika metoder att bekämpa dem tas också upp, liksom hur man kan ha nytta av dem.