SVAR: Ersättningen beror helt på hur mycket du faktiskt arbetat året innan du blev arbetslös. Alla arbetade timmar läggs då ihop och delas i 51,96 veckor (ett år) för att få fram en genomsnittlig arbetstid under året, så kallad normalarbetstid. Exempel: 1 120 timmar dividerade med 51,96 veckor är lika med 21,56 arbet­ade timmar i genomsnitt per vecka under det senaste året. Dina arbetskamrater blev troligen arbetslösa före år 2007, då andra regler gällde, som att man exempelvis kunde få ersättning på 40 timmar efter bara sex månaders heltidsarbete.