I en intervju med Kommunalarbetaren säger Luciano Astudillo, en av ordföranden i socialdemokraternas jobbrådslag, att rätt till heltid ska vara norm i kollektivavtalen för offentliganställda. Offentliga arbetsgivare måste gå före, säger han i intervjun.

Ylva Thörn har hört det förut:

– De måste visa det i handling. Vi är luttrade och har hört det här länge nu. Vi står inför en avtalsrörelse där frågan kommer att komma upp. Utgången av den kommer att bli avgörande för valresultatet. De har 2010-års avtalsrörelse på sig, säger Ylva Thörn.

Kommunal är starkt kritiska till a-kasseregeln på 75 dagar för deltidsarbetslösa som den borgerliga regeringen genomfört. Socialdemokraterna har själva kritiserat regeln, trots att partiet har samma förslag – om än utökat till 100 dagar – i de skuggbudgetar de lagt i opposition.

– Partiet måste vara mer offensiv i sin arbetsmarknadspolitik. Jag är inte nöjd med 100 dagar, vi måste ha en a-kassa som är mer jämställd. Deltidsarbetslösa kommer alltid i sista rummet hos Arbetsförmedlingen.