SVAR: Nedanstående svar till signaturen Anna är en rättelse av svaret Anna fick i Fråga KA 22/08.
Ja, under förutsättning att dina studier är helt avslutade och att du avslutat dem efter det att du fyllt 25 år eller att du arbetat heltid i minst fem sammanhängande månader innan du började studera. Då blir din studietid överhoppningsbar. I annat fall har du inte rätt till ersättning förrän du på nytt arbetat så mycket att du klarar ett arbetsvillkor.