Ulf Johansson i Kommunal avdelning Väst försöker skapa en konstlad motsättning mellan förtroendevalda och ombudsmän. Han skriver att ”förslagen om förändringar i Kommunals organisation andas förakt mot de förtroendevalda”.
Jag vill därför förtydliga vad förslaget går ut på.
Vår översyn av den lokala organisationen, Kommunal i förändring, syftar till att vi ska bli ett samlat och kraftfullt fackförbund. Vi måste som facklig organisation göra det som medlemmarna behöver i sin vardag. Vi behöver en tydlig organisation för att kunna vara fokuserade på våra tre prioriterade områden; kollektivavtal, mönsterarbetsplatser och kamp med hjärtat.

Analysen av avdelningarnas organisation visade att det inte finns någon enhetlig organisationsstruktur. Vi behöver bli bättre på att hålla den röda tråden – från förbundskontoret, via avdelningarna, till sektioner/klubbar och medlemmarnas arbetsplatser. Vi behöver tydligare skilja på hur vi fattar beslut och hur vi genomför besluten. Det är där vi ska organisera verksamheten i tre prioriterade områden.

Förslaget vi ska utreda är att ge en ombudsman uppgiften att samordna verksamheten inom respektive prioriterat område inom varje avdelning. Det behövs, bland annat för att säkerställa att denna samordning kan ske med tillräcklig kontinuitet. Flera av förbundets avdelningar saknar de nödvändiga personalresurserna för att kunna skapa en sådan organisation. Det är därför som vi utreder en ny avdelningsstruktur.

Detta innebär inte att ombudsmän ska bestämma över förtroendevalda. Det är precis tvärtom. Inom Kommunal är det bara en enda funktionär som har rösträtt, nämligen förbundsordföranden. För övrigt är det bara förtroendevalda som fattar alla beslut i våra beslutande församlingar.

Ombudsmän och förtroendevalda har delvis olika roller, men vi ska jobba mot samma mål. Syftet med de förändringar vi nu utreder är inte att vi ska anställa fler ombudsmän. Däremot ska vi organisera våra ombudsmannaresurser effektivare så att de kan ge bättre stöd till förtroendevalda och medlemmar. Därmed kommer förändringarna att leda till att förtroendevalda får en tydligare roll, ofta med ett utökat ansvar.

Vi behöver också samordna våra administrativa resurser på ett bättre sätt, så att vi kan stödja våra privatanställda medlemmar bättre. Därför ska fler regional fackliga företrädare utses. Vi ska utreda vilken roll och vilket ansvar de ska ha.
Alla dessa förändringar kommer att leda till att sektionerna får en tydligare roll i vår organisation. Det är där den största delen av den fackliga verksamheten genomförs. Det är där det avgörs om vi kan hålla den röda tråden och åstadkomma medlemsnytta.

Vi ska lägga mindre tid på administration och mer tid på att nå ut till våra medlemmar och vi har inte bestämt hur administrationen ska omorganiseras. Vi har tillsatt en utredning som ska vara klar hösten 2009. Först när den är avslutad går det att säga vilka konsekvenser som kan tänkas följa av omorganisationen.
Redan nu finns dock en klar inriktning som förbundsstyrelsen beslutat. Den bygger på våra gemensamma kongressbeslut och med Kamp med hjärta. Det är i den riktningen vi kommer att resa.
Det hoppas jag att Ulf Johansson vill inse, istället för att föröka skapa motsättningar mellan förtroendevalda och ombudsmän.

Lars-Åke Almqvist
Förste vice ordförande, Kommunal