Bengt Bryungs– Vi vill uppmärksamma bussförarnas arbetssituation. Från att tidigare ha börjat och slutat på samma ställe gör företagen nu så att man ska börja och sluta på olika ställen. Du får börja på depån och sen sluta ute på stan och får sen på din egen tid ta dig tillbaka till depån och byta om och ta dig hem. Det menar vi är en klar försämring för bussförarnas arbetssituation. Det som tidigare ingick i arbetstiden ska idag göras på vår fritid. Protester har kommit från förarleden att man tycker att det är för jäkligt att det har blivit så, och vi vill uppmärksamma det dels med ett upprop som cirkulerar i garagen, dels med den här demonstrationen. Vi vill få ett regelverk som gör att det är mänskligt att jobba som busschaufför i Stockholm.

Kan du ge nåt exempel på hur det kan bli?
– Vi har en som bor i Åkersberga och slutar i Ropsten och får på sin egen fritid ta sig tillbaka till Åkersberga. Vi ser det som helt orimligt. Det är ingen arbetsdag för en människa som har varit på jobbet i 13 timmar och dessutom ska på sin egen fritid åka kollektivt i uniform tillbaka i en timme.

Hur stor uppslutning räknar ni med?
– Vi kommer förhoppningsvis ha väldigt stor uppslutning. Det blir de förare som är lediga och har delade pass. Vi räknar med att vara hundra stycken. Vi vet att vi har stöd av princip alla förare i Stockholm i den här frågan.

Vad säger arbetsgivaren när ni för fram era åsikter?
– De förstår situationen, men de menar att de är tvungna att göra så här. Det här är ett sätt att göra det ekonomiskt bärkraftigt. Jag förstår att de tänker så, men jag tycker att de gör det på ett felaktigt sätt för det drabbar enskilda personer som jobbar och det kan vi inte acceptera. De säger då att de är intresserade av att göra en lösning, men det måste vara branschneutralt. Det är inte intresserade av att göra det enskilt var och en. De sitter helt enkelt och lurpassar på varandra, men vi kommer röka ut dem!

Men hjälper en demonstration?
– Ja, på så sätt att vi gör klart för det politiska etablissemanget och företagen att det här är nånting som är ett problem för bussförarna som inte funnits tidigare. Och det skapar inga glada bussförare!