I tre terminer har Katarina Franzén och 16 andra vårdbiträden i Karlskoga pluggat till undersköterskor, på distans. En tidigare grupp är klar – men de fick läsa ett år på heltid med lön.
– Det har varit stentufft att jobba 75 – 100 procent och sen gå i skolan, men vi har fixat det, säger Katarina. Vi har fått 8 timmar i månaden för att kunna gå ifrån på föreläsningar och annat.
Men nu dras också den lilla förmånen in.
– Vi behöver våra semesterdagar för att vila, vi tycker att vi satsar så mycket ändå för att genomföra den här utbildningen. Om kommunen vill ha utbildade i äldrevården borde de kunna satsa något!

Lisa Kihl är områdeschef i socialförvaltningen i Karlskoga. Så här säger hon om beslutet att dra in den lediga dagen i månaden för vårdbiträdena som pluggar:
– Sen vi fick ny regering har anslagen dragits in, Kompetensstegen är avslutad och utbildningsbidragen som gav oss pengar för vikarier är borta. Det gör att vi helt enkelt inte har råd längre, med mer än valideringen. Vi har tvingats skära ner 25 miljoner i vår budget på socialförvaltningen, då rymdes inte längre kostnaden för ledighet med lön och vikarier för de 17 som nu läser, kanske 230 000 kr.