Undersköterskorna Marja Saijet och Malin Maxe är hemma hos 78-åriga Gun Stridh i Märsta. I en pärm har de en medicinlista. Utifrån den fyller de på Guns dosett med olika piller. Det kan de göra fram till den sista december. Dagen därpå får de inte göra det. Då blir det landstingets uppgift.

Gun Eriksson (s)
Gun Eriksson (s)

I sexton år har Sigtuna kommun haft hemsjukvård i kommunal regi. Undersköterskorna har skött allt från att lägga om sår, ge insulin och fylla på dosetter till att fixa frukost, städa och tvätta kläder.
Nu vill inte landstinget förlänga avtalet utan hemsjukvården ska skötas av vårdcentralerna.
Gun Stridh sitter i sin rullstol. Hon tycker att den vård hon får nu är precis som hon vill ha den.
– Det är bra att flickorna kommer hit, det gör det möjligt för mig att bo hemma, säger hon.
Nu dras över 20 tjänster in i kommunen, varav 12 gäller undersköterskor. Det drabbar vikarierna. En del går i pension och de tjänsterna återbesätts inte.
– Mitt intresse för sjukvård gjorde att jag läste till undersköterska, säger Marja Saijet, som tycker att det är trist att dessa uppgifter tas ifrån henne.
Hon pekar på Malin Maxe och säger att hon är en hejare på venprover, men Malin har redan tackat ja till ett jobb på Karolinska sjukhuset.
– Jag vill inte bli av med sjukvårdsbiten, säger hon.

Genom att kombinera hemtjänst och hemsjukvård slipper de äldre ha en mängd olika personer som springer hos dem. Är det slut på medicinen beställer undersköterskorna recept från sjuksköterskan. Det blir inga mellanhänder.
Marja Saijet är orolig att från nyårsdagen kommer larmen att blinka rött, om folk blir utan medicin.
Hon har ingen aning om hur landstinget tänkt lösa det.
Gun Eriksson, ordförande i äldre- och omsorgsnämnden, är upprörd och har skrivit till det ansvariga sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (m).
Vilken vårdkvalité kan hon garantera de 350 Sigtunabor som inte valt att hemsjukvården i kommunen läggs ner? undrar hon. Något svar har hon inte fått.
– Beslutet är så korkat. Vi har finslipat organisationen med bra kompetens hos personalen, men moderaterna vägrar att göra undantag för vår modell, säger hon.

När nu avtalet bryts kommer det att bli tre organisationer i stället för en, som ska samsas kring de äldre: Kommunens hemtjänst, landstinget och dess entreprenörer under dagen och troligtvis en annan entreprenör på kvällar och nätter.
På frågan om vårdcentralerna inte kan fortsätta låta undersköterskorna utföra sjukvårdsuppgifter via delegation, svarar Gun Eriksson:
– Ja, men då tar vi så klart betalt av vårdcentralerna. Vårdcentralerna kan inte utgå från att någon annan ska göra det jobb som de själva har skrivit avtal om.
Hon anser att eftersom kommunen dragit ner sin personalstab med över 20 tjänster måste någon annan bygga upp den igen, om jobbet ska bli gjort.

Olle Reichenberg (m) är ordförande för Sjukvårdsstyrelse Norr.
Varför gör ni inget undantag för Sigtunamodellen?
– Husläkarna har enligt vårdvalet hemsjukvården på sitt bord och får ersättning för den. Samma regler ska gälla för alla husläkare över hela länet.
Däremot säger han att landstinget ska ta upp en diskussion med kommunen om att delegera tjänsterna så att hemtjänstpersonalen kan utföra dem även i fortsättningen.
– Kommunen är negativ i dagsläget men sista ordet är inte sagt, säger han, men poängterar samtidigt att någon ersättning, som Gun Eriksson talar om, kan det inte bli fråga om.

Vårdval och hemsjukvård

Sedan 1992 sköts hemtjänst och hemsjukvård gemensamt i Sigtuna kommun, populärt kallat Sigtunamodellen.
Från och med den 1 januari i år infördes Vårdval Stockholm. Då ska det vara lika struktur och regler för alla.
Hemsjukvården måste in i husläkarsystemet och då slås Sigtunamodellen sönder.
Hälften av landets kommuner och landsting har redan träffat avtal om att kommunerna ska sköta hemsjukvården.
Det kan leda till liknande problem om obligatoriskt vårdval införs i hela landet.