Representantskapet beslöt att LO:s prioriterade frågor under 2009 är:
– fler medlemmar i LO–förbunden
– socialdemokratisk valseger i riksdags– och kommunalvalen 2010
– socialdemokratisk framgång i EU–parlamentsvalet 2009
– avtalsrörelsen 2010
– klimat och energi

Mot bakgrund av de varsel som lagts inom industrin antog representantskapet ett uttalande om högre ersättning i a–kassan, sänkt a–kasseavgift, anställningsstöd samt tillräckliga resurser till arbetsförmedling och vuxenutbildning.