Det går att minska smittspridningen på förskolorna med ökad kunskap om hygien. Hygiensjuksköterskan kommer att besöka förskolorna och se över de nuvarande hygienrutinerna.
Infektioner sprids främst via händerna men även via föremål som textilhanddukar och leksaker. Enkla åtgärder är att använda engångshanddukar och se till att leksakerna rengörs minst varannan månad.
Förskolorna och föräldrarna ska få råd och tips på hur de kan förbättra hygienen och på så sätt minska smittrisken.