1) Får en gammal människa inte uppleva ett fullvärdigt liv på ett äldreboende idag?
– Nej, inte alltid. Och alla som vill får inte plats i äldreboenden.

2) Ni vill som gamla ha samma valfrihet att styra era liv som ni haft under hela livet. Hur ska det gå till?
– Vi kan inte förbli evigt unga. Men vi kan få stimulans som håller oss levande längre. Det kräver bättre utbildning av de anställda och fler kategorier engagerade, till exempel sjukgymnaster, musiker, bildlärare med mera. Det behövs också tid avsatt för denna ”äldrepedagogik” och det kostar pengar.

3) Begränsas inte det av den fysiska orken?
– Jo, självklart handlar det hela tiden om ”efter förmåga”. Och om vi själva inte orkar styra så mycket har vi ju ofta anhöriga eller vänner som kan hjälpa till.

4) Ni skriver att ni är rädda för att bli gamla. Ni litar inte på att samhället kommer att ge den vård och omsorg ni vill ha?
– Nej, vi litar inte på att res-urserna kommer att finnas.  Framförallt går det i dag inte att få information om vilka konkreta åtgärder samhället vill stå för.  Det är mycket prat om värdighet och respekt. Det gör oss inte trygga. Och inget parti verkar räkna ordentligt på vilken finansiering som kommer att behövas. Vad kostar det till exmpel att ge alla anställda i vården utbildning? Hur ser planen för det ut? Och vad kommer den att kosta?

5) På vilket sätt ska vi betala mer idag för att vi ska få det bättre som gamla? Höjd skatt? En särskild pensionsavgift?
– Det är det vi vill ha en diskussion om. Försäkring har ju också diskuterats. Men så länge politikerna bara säger att resurs-erna kommer att finnas går det ju inte att få någon debatt om detta. Till exempel höjd maxtaxa för dem som har råd. Fortsatt nolltaxa för dem som inte har råd.
– Vi tycker också att vi som har bra pensioner kan utnyttja hushållsnära tjänster i stället för hemtjänst.

6) Skulle vi ha fler typer av äldreboenden?
– Vi skulle vilja se en möjlighet att investera i ett särskilt boende, kooperativt, som bo-stadsrätt eller ägarlägenhet.

7) Hur vill du själv bo när du blir gammal och svag?
– I ett särskilt boende som jag valt och kunnat påverka medan jag ännu har mina sinnen i behåll. Där ska mina vänner också kunna samlas.

ID: Berit Rollén

Ålder: 73 år. Hon har varit i den svenska politiken (s) och ämbetsman en stor del av sitt vuxna liv. Från början journalist.
Familj: Man, två barn, 4 barnbarn och 2 bonusdito.
Aktuell: Tillsammans med Monika Olin Wikman har hon skrivit boken "Vi vill inte bli gamla som äldreomsorgen ser ut i dag".

Tre måsten

Angelägna arbetsuppgifter att jobba med.
Familj och vänner.
Hyfsad hälsa.

Fem snabba svar

ENSAMBOENDE / ÄLDREKOLLEKTIV
FILM / TEATER
ROMANER / FACKLITTERATUR
TV / RADIO
SKOGEN
/ SOFFAN