– Jättebra, vi har väntat på det här, säger Anna Eriksson i Östersund.
Det nya centrala avtalet har regler om vad som gäller när en arbetsplats går över till så kallade önskescheman, där de anställda skriver in hur de vill förlägga sina arbetspass under till exempel de kommande fem veckorna.

När Stockholmsavdelningen förra året sa upp sitt lokala avtal om önskescheman med Carema, svarade företaget med att säga upp alla lokala avtal. Något centralt avtal fanns inte.
– Det blev besvärligt för oss. Vi kunde fortsätta med önskeschema, men hade ingen timbank längre, förklarar Anna Eriksson i Östersund. Folk hade samlat timmar för att kunna vara lediga vid ett lov, nu gick det inte att göra så längre. Hon har bara hunnit kasta ett öga på avtalet, men ser en bra sak:
– Planeringsperioden blir två femveckorsperioder istället för en, det är bättre. Förut höll vi på med schemat hela tiden.

Också i Stockholm är man nöjd med det nya avtalet:
– Vi sa upp det i maj förra året för att det skapade problem, säger Yvonne Qvarforth, ordförande i sektionen för de Caremaanställda. Det fungerade inte med flytande arbetstid och a-kassa för de deltidsarbetslösa, nu är det tydligt vad som gäller. Det är också bra att de olika regionerna får sluta avtal utifrån sina förutsättningar, och att en arbetsplats kan välja att avstå från önskeschema. Det är också viktigt att alla medarbetare och chefer får utbildning innan man inför önskescheman.

Bakgrund

Önskeschema – kallas ibland tvättstugeschema - innebär att de anställda kan lägga upp sitt schema utifrån egna önskemål, men får jämka ihop önskemålen så att det passar med vad verksamheten kräver och andras önskemål.
I det centrala avtalet är planeringstiden två femveckorsperioder och den tillåtna samlade plustiden en anställd får ha är max 30 timmar och minustid max 20 timmar. Den anställda har rätt att lägga in sitt veto mot att arbeta under timmar då han eller hon behöver vara ledig. Och när önskemål om ledighet krockar, gäller i första hand lagstadgad ledighet, i andra hand veto och i tredje hand önskemål om ledig dag. Arbetsgivaren ska bevaka att arbetspassen inte blir extremt långa och påverkar verksamheten och de anställdas hälsa negativt.
Det centrala avtalet är ett ramavtal och utifrån det ska lokala avtal skapas.