Vladimir Spidla besökte på tisdagen Stockholm för att bland annat diskutera Lavalfrågan med arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.
På torsdag genomför EU–kommissionen en konferens i Bryssel om effekterna av EG–domstolens dom i Lavalmålet som handlar om Byggnads blockad av ett skolbygge i Vaxholm.

Vladimir Spidla förklarade vid sitt besök i Stockholm att han är beredd att lyssna till alla argument och synpunkter från fack, arbetsgivare och medlemsstater.
Det viktigaste är enligt honom att ha en balans mellan grundläggande rättigheter som strejkrätten och fundamentala rättigheter som fri rörlighet för kapital och tjänster.

Efter Lavaldomen har Europafacket krävt att EU antar ett socialt protokoll mot social dumping samt en förändring av EU:s direktiv som talar om villkoren för arbetskraft som tillfälligt arbetar i ett annat EU–land.
– Jag har ännu inte hört några argument som har fått mig att tycka att detta behövs. Men jag ska fortsätta att lyssna och utesluter inget, säger Vladimir Spidla.