De svenska arbetsgivarnas ansvar har varierat under de senaste 20 åren. Men tendensen att arbetsgivarna får ta allt större ansvar för arbetstagarnas hela livssituation håller i sig.
Mer ansvar innebär också att fler känsliga upplysningar om de anställda hanteras av arbetsgivarna, skriver författaren till rapporten från IFAU, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering.

Det här strider mot ILO-och Europakonventioner om skydd för de anställdas personliga integritet. Visserligen kan det vara tillåtet att begränsa den enskildes rättigheter om det finns andra starka viktiga intressen.
Men i Sverige är det främst ekonomiska och administrativa skäl som lett fram till en ordning där de anställdas privatliv lämnas ut, konstateras i rapporten.

Rapport 2008:18 ”Arbetsgivarens ökade ansvar för sjuklön och rehabilitering kontra arbetstagarnas integritet – Går det att förena?” är skriven av Annamaria J. Westregård, Institutionen för handelsrätt, Lunds universitet.