Moderator: Välkomna till chatten med Ylva Thörn! Ylva står redo bakom tangentbordet för att svara på frågor.

Fråga:  Kommer Kommunals medlemmar att få högre avgifter när börsen går ner?
Lisen
Svar: Nej, börsen påverkar inte medlemsavgiften snarare hör det ihop med medlemsutvecklingen.

Fråga:  Hej! Kommer Kommunal att försöka få med en ”jämställdhetspott” även i nästa avtalsrörelse? Om så är fallet vore det bra att få reda på det redan nu så att vi män har chansen att gå ur Kommunal i god tid. 
Bo Sandström, B
Svar: Hur kommande avtalskrav kommer att se ut inför avtalsrörelsen 2010 kommer att disktuteras inom ramen för samordningen i LO.Jämställdhet kommer alltid att finnas högt på Kommunals dagordning oavsett det handlar om rätten till heltidsjobb eller löner.

Fråga:  varför är det så svårt att komma i kontakt med förtroendevalda som enskild medlem?Det är år 2008 och vi har tekniken.
Gull-Maj gull-maj roseng
Svar: Att öka inflytandet i sitt eget förbund är jätteviktigt och vår ambition är självklart att vi ska vara tillgängliga dels via den teknik som finns men också möte er på era egna arbetsplatser.

Fråga:  Jag läste senaste kommunalarbetaren om att du tillsammans med (s) jobbar för heltider för oss kommunalare. Det står också att ni vill ha synpunkter på det. MItt förslag är att ni när vårat avtal går ut 2010 gör om jouravtal bilaga J. Idag så får vi inte räkna all tid som arbetet tid. På mitt arbete i Mora så har vi haft ett lokalt avvikelseavtal där vi har fått göra det tills nyligen då de sades upp Således så är vi på våran arbetsplats heltid men får bara en sysselsättningsgrad på ungefär 87.5 procent från och med december. De erbjuder oss att jobba upp till heltid men vem har ork till det och finns det jobb till oss alla för att kunna göra det? Jag har skickat en motion om att jouravtalet ska ändras till allt tid på arbetsplatsen ska räknas om arbetat tid. Hoppas att den tas på allvar och att det som jag och flera med mej blir den förändring på lagen som vi önskar.
MVH Kristina Kristina Jansso
Svar: Tack för dina synpunkter. Jag blir glad av att du skrivit en motion hur vi i kommande förhandlingar kan förändra jouravtalet till det bättre.

Fråga: 
Jag läste att du ska företräda Bröstcancerfondens Rosa Bandet-kampanj. Varför fick du det uppdraget?
Maria
Svar: För att jag är ordförande i ett förbund med många kvinnor. Kvinnor som jobbar inom vård och omsorg och som dessutom enligt gjord undersökning visar sig ha svårt att gå på de undersökningar som erbjuds. Dessutom har många av dessa kvinnor en annan bakgrund än svensk och har svårt att förstå kallelsen. Jag känner mig hedrad av det uppdraget. 

Fråga:  Jag undrar vad kommunal kan göra för att hjälpa en arbetstagare då arbetsgivaren motiverar sin lönesättning utifrån arbetstagarens personlighet och vägrar beskriva vad den anställde skall göra för att komma upp i samma lön som sina kollegor?
krister maltby
Svar: Jag tycker du ska kontakta ditt arbetsplatsombud eller sektion för att få hjälp. Arbetsgivaren har krav på sig att i utvecklingssamtal och lönesamtal motivera orsak till lönesättning och vad som krävs för att få en förändring till stånd.

Fråga:  Hej Ylva! Vad är du själv mest kritisk till i det fackliga arbetet. Vad kan bli bättre?
Frågvis
Svar: Att vi inte i tillräckligt stor omfattning är ute på arbetsplatserna för att där diskutera viktiga arbetsplatsnära frågor.

Fråga:
  Det är dyrt att vara med i facket. Måste man ha hemförsäkring som ung?
Ungdom
Svar: Hemförsäkringen ingår i fackföreningsavgiften sedan kongressbeslut och medlemsomröstning sedan mitten nittiotalet.Den är betydligt billigare eftersom alla medlemmar är med och betalar.Dessutom är det viktigt att ha en hemförsäkring för att inte vara oskyddad om olyckan är framme. 

Fråga:  Varför vill män inte ha jämställdhetspotter. De gäller ju även lågavlönade karlar i kvinnodominerade jobb.
Frågvis
Svar: Jag är övertygad om att alla även man vill ha jämställda löner.Det handlar om att ha lika förutsättningar och lön i sitt jobb oavsett vilket jobb.

Fråga:  Frågan om lönesättning, vad gör man om chefen kategoriskt vägrar sätta såna tider för lönesamtal att man inta kan deltaga.idag har många lång arbetsväg och vid förfrågan om inte det kan finnas en tid i anslutning till arbetspasset så finns ingen flexibilitet. Ingår inte löne och utvecklingssamtal i samverkansavtalet.? 
gull-maj roseng
Svar:
Det är arbetsgivarens skyldighet,ta kontakt med ditt fackliga ombud.

Fråga:  Är inte 75 dagarsregeln i A-kassan diskriminerande för timavlönade?
Sven Pettersson
Svar: Jo den är diskriminerande för alla som arbetar deltid eller som har korta visstidsanställningar. Jag och förbundet har starkt protesterat mot de förändringar som den borgerliga regeringen infört. 

Fråga:  Det finns något som heter hjälp till kvinnor som blir slagna. Hur får man hjälp?
Hur får man hjälp
Svar: Förbundet har tillsammans med Folksam och kvinnoorganisationen SKR haft ett projekt där vi gemensamt utbildat informatör ute i sektionerna. Mer information finns på Kommunal.se.

Fråga:  Hej Ylva! Det känns mycket konstigt som barnskötare höra att, socialdemokraterna ska sattsa på kompetensutveckling för förskolelärare inom förskolan men inget nämns om barnskötarna.. Vad har hänt där kring den facklig politiska samverkan? Vad kommer detta innebära för barnskötarna? 
Annette Anderson

Svar: Frågan om barnskötarnas roll och framtid är i högsta grad en levande fråga i förbundet där vi är aktiva i branschrådet för barnskötare och i remissarbete i skolrådslaget som socialdemokraterna genomför. Vi har dessutom kontakter med riksdagsmän för att hela tiden påverka i rätt riktning ylth

Fråga:  Hej! Alla vi som jobbar inom vården har låg OB-ersättning. Är det inte på tiden att den höjs rejält?
Eva
Svar: Nivån på ob ersättningarna diskuteras alltid i samband med löneförhandlingarna. Det handlar som alltid om att prioritera vad som är mest angeläget vid varje tillfälle.

Fråga: 
Ger fackföreningarna pengar till Socialdemokraterna? 
Rasan
Svar: Ja, det beslutar förbundsstyrelsen om från gång till gång. Förbundet har facklig politisk samverkan med socialdemokraterna eftersom vi dels står för samma värdegrund, dels behövs det ibland politiska belut i riksdagen för att förändra samhället i den riktning vi önskar.

Moderator: Då var tiden ute! Vi tackar läsarna för alla frågor och Ylva för alla svaren.