Att förstå Parsifal, men att veta, det är frågan?
Är kalken från Golgata, är spjutet som stacks i
Jesus sida, man församlade blodet som rann ner
i kalken, och serverar det som nattvarden.
Kristi blod blandas med vinet, och ger dig
hans krafter.

Är kalken och spjutet reliker, som göms i kyrkor
och kloster, som visas upp för troende.
Men var Jesus den siste profeten, eller var
Martin Luther, Varulven i Belgien,( borgmästaren
) och Emanuel Swedenborg dom följande profeterna, eller är vår samtid innehållande sådana, var ( Gud-i-sig) Lennart Johansson, som
också profiter en sådan? Kommer han i framtiden också att få anhängare ?

Svaret finns i hans efterlämnade skrifter!